:

Wat is een contract met uitgestelde prestatieplicht?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een contract met uitgestelde prestatieplicht?
  2. Wat betekent energiecontract voor onbepaalde tijd?
  3. Wat moet er in een contract voor onbepaalde tijd staan?
  4. Wat is een oproepovereenkomst MUP?
  5. Wat als je een vast energiecontract hebt?
  6. Wat moet er allemaal in een vast contract staan?

Wat is een contract met uitgestelde prestatieplicht?

Bij een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP-overeenkomst, een zogeheten flexibele arbeidsovereenkomst) sluiten werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst waarin zij afspreken dat de werknemer pas na een afroep daadwerkelijk arbeid verricht.

Wat betekent energiecontract voor onbepaalde tijd?

Bij contracten met een onbepaalde tijd zit je niet aan een bepaalde looptijd vast. Deze contracten zijn vrij opzegbaar, maar hierbij geldt een variabel tarief of dynamisch tarief. Deze tarieven kunnen dus wijzigen.

Wat moet er in een contract voor onbepaalde tijd staan?

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde tijd worden aangegaan, dit wordt ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. Dit betekent dat er in de overeenkomst niet is bepaald wanneer deze eindigt, in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd waarbij de einddatum vastligt.

Wat is een oproepovereenkomst MUP?

De oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP), ook wel nulurencontract, is een oproepovereenkomst met meer wederzijdse verplichtingen. Bij deze overeenkomst is de werkgever verplicht om u op te roepen als er werk is en bent u als oproepkracht in principe verplicht om aan elke oproep gehoor te geven.

Wat als je een vast energiecontract hebt?

Heb je een vast tarief? Dan betaal je dezelfde prijs per kWh gedurende de looptijd van je energiecontract. Met een variabel tarief varieert die prijs per kWh: maandelijkse of driemaandelijks wordt je energieprijs herberekend. Zakt de prijs van gas of elektriciteit op de energiemarkt, dan profiteer je mee.

Wat moet er allemaal in een vast contract staan?

In een arbeidscontract staan de afspraken die gemaakt zijn tussen een werknemer en werkgever, zoals de ingangsdatum van het contract, de duur van de overeenkomst, de functie van de werknemer, de arbeidsduur, het salaris en de van toepassing zijnde cao.