:

Wat is eigenfrequentie natuurkunde?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is eigenfrequentie natuurkunde?
  2. Hoe lees je de amplitude af?
  3. Hoe meet je de sterkte van geluid?
  4. Hoe bereken je de eigen frequentie?
  5. Hoe bereken je de periode van een Sinusoïde?

Wat is eigenfrequentie natuurkunde?

De frequentie waarmee een voorwerp uit zichzelf trilt wordt eigenfrequentie genoemd. Resonantie is maximaal als de eigenfrequentie en de van buiten opgelegde trilling gelijk zijn.

Hoe lees je de amplitude af?

Vuistregels
  1. Periode = de kortste tijd totdat de grafiek (het verschijnsel) zich weer begint te herhalen.
  2. Evenwichtsstand=Hoogste waarde + Laagste waarde2.
  3. Amplitude = Hoogste waarde - Evenwichtsstand.

Hoe meet je de sterkte van geluid?

Geluidssterkte wordt ook wel geluidsniveau genoemd. Dit kun je meten met een geluidssterktemeter. De eenheid van geluidssterkte is de decibel. Het symbool voor decibel is de kleine letter d met een grote letter B erachter, dB.

Hoe bereken je de eigen frequentie?

De frequentie is het aantal trillingen per seconde. Op een grafiek kun je de frequentie letterlijk vinden door te kijken hoe vaak je golf op en neer gaat in een seconde. Echter kun je de frequentie ook berekenen met de formule f=1/T. f is de frequentie in Hertz (Hz). T is de trillingstijd in seconden (s).

Hoe bereken je de periode van een Sinusoïde?

Bij een hoge b zal je dus een grafiek hebben waar het verschil tussen het hoogste en laagste punt hoog is. C heeft te maken met de periode van de grafiek. C is gegeven door c = 2π/T waarbij T de trillingstijd is. Dit is de tijd die het duurt voordat de grafiek precies één trilling heeft gemaakt.